top of page

Disclaimer

Gebruik website:
De stichting Sailing Kids (KvK nr.: 05083529), hierna te noemen Sailing Kids, verleent u hierbij toegang tot www.sailingkids.eu en/of www.sailingkids.info en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen. Sailing Kids behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.
De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide overeenkomst van de stichting Sailing Kids.

Beperkte aansprakelijkheid:
Sailing Kids spant zich in om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen.

Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. 
De op de website aangeboden informatie wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze informatie kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Sailing Kids.

In het bijzonder zijn alle aangeboden tochten op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten.
Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Aanbod derden:
Voor op de website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Sailing Kids nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten:
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze website en haar inhoud berusten bij de stichting Sailing Kids en de auteur van de website, Artpack. (www.artpack.nl)

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van de op deze site aangeboden materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van een rechtmatig vertegenwoordiger van Sailing Kids of Artpack, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Voor het gebruik van materiaal van de website (tekst, foto's) kunt u contact opnemen via een mail naar dit adres.

Actualiteit:
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Laatst aangepast op 12 maart 2019.

bottom of page