top of page

Privacy wet AVG (Algemene Verordening Gegevensverwerking)

Met ingang van de nieuwe privacywetgeving op 25 mei 2018 heeft de stichting Sailing Kids haar privacy beleid aangepast om te voldoen aan de nieuwe wet volgens de AVG.

In ons privacybeleid is het nu inzichtelijk gemaakt welke gegevens wij gebruiken, voor welke doeleinden en hoe lang we de gegevens bewaren.


Voor de deelnemers van Sailing Kids blijft alles exact zoals het was. Je hoeft daarom ook niets te doen!

Wil je meer weten over ons privacybeleid?

Lees er dan alles over in onze privacy verklaring en ons privacy beleid in bijgaande pdf bestanden;

Contactgegevens:

Correspondentie adres: Houting 6, 4007NN, Tiel.

Website: www.sailingkids.eu

Telefoon: +31634388308 E-mail: info@sailingkids.eu

 

Ludo Kwak is de functionaris gegevensbescherming van de stichting en is te bereiken via: info@sailingkids.eu


Namens het bestuur, opgemaakt 25 mei 2018, laatst aangepast 17-06-2020

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Stichting Sailing Kids en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar:

info@sailingkids.eu

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Stichting Sailing Kids wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via bijgaande link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

bottom of page