top of page

De stichting Sailing Kids

Motto: "Trossen los en laat je zorgen varen"

De Stichting Sailing Kids is opgericht in 2006. Sinds 2008 opereert de stichting geheel onafhankelijk en bepaalt haar eigen koers.

Een enthousiast bestuur werkt hard om de doelstellingen van de stichting om te zetten in concrete plannen.
Het idee dat gezonde mensen zich belangeloos inzetten voor ernstig zieke medemensen is voor hen zeer motiverend.

Daarom wordt ook graag ruimte geboden aan vrijwilligers die bereid zijn om op de wal of aan boord een bijdrage te leveren.

Het doel van de stichting:
Stichting Sailing Kids biedt ernstig en/of chronisch zieke kinderen en jong volwassenen samen met hun familieleden of vrienden de mogelijkheid een geheel verzorgde vakantie te vieren aan boord van een groot zeilschip. De veelal intensieve zorg voor een (ernstig) ziek kind heeft ook grote invloed op het dagelijks leven van de overige gezinsleden en vrienden.

Varen op het IJsselmeer, Waddenzee of de Zuid-Hollandse wateren is een bijzondere belevenis en door de geheel eigen sfeer aan boord van een zeilschip, kunnen alle gasten genieten van een welverdiende week vanrust en ontspanning. De aanwezige professionele vrijwilligers nemen hen zoveel mogelijk zorg uit handen. De ontmoeting met lotgenoten en het delen van lief en leed blijkt bovendien voor zowel de gasten als de bemanning van grote waarde te zijn.

De Stichting Sailing Kids kan deze doelstelling alleen realiseren dankzij ondersteuning van sponsors, donateurs en de inzet van vele enthousiaste vrijwilligers (artsen, verpleegkundigen, activiteitenbegeleiders, koks).

Voor wie is de stichting Sailing Kids bestemd:
- Ernstig of chronisch zieke kinderen van 4 t/m 18 jaar samen met hun gezinsleden.
- Jongeren in de leeftijd van 14 t/m 24 jaar, die ernstig of chronisch ziek zijn, of ziek zijn geweest.
- Ook ander nauw betrokken familieleden, vrienden, verzorgers, verpleegkundigen of artsen zijn welkom.

Het dagelijks bestuur en personele bezetting per 01-02-2020


Maik Koster - voorzitter
Annelies Blom - alg. bestuurslid - PR, evenementen coördinator Erasmus MC-Sophia Rotterdam
Menno van den Berg - alg. bestuurslid, penningmeester

Het bestuur wordt bijgestaan door:

Ludo Kwak - secretaris bedrijfsbureau

Claudia Koppers - coördinator vrijwilligers

Vacature - coördinator sponsorwerving

Peter Wortman - vertrouwenspersoon klachten

Klik hier voor een uitgebreidere omschrijving van onze medewerkers.

Comité van aanbeveling:
Dhr. Ahmed Aboutaleb - 
Burgemeester en voorzitter gemeenteraad wereldstad Rotterdam
Dhr. Emile Roemer - Voormalig lid tweede kamer, thans Burgemeester van Heerlen
Drs. Pieter Duisenberg - Voormalig lid van de Tweede kamer, thans voorzitter van de vereniging van Universiteiten.
Drs. Anneke Sanderse - lid raad van bestuur Albert Schweitzer ziekenhuis Dordrecht.
Dhr. Pedro Peters - voormalig CEO RET Rotterdam
Dhr. Harm-Jan van Schaik - Burgemeester Harderwijk
Dr. D. van Boven - Hoofd kinder- en tienerafdeling en Hoofd Kinderpoli ziekenhuis St. Jansdal Harderwijk

Samenwerking:
Aan boord werken de vrijwilligers als een team samen. In het voorjaar worden alle vrijwilligers voor een weekend aan boord uitgenodigd en bespreken we het komende seizoen. Dan is er ook tijd voor tips aan elkaar en het bijwerken van draaiboeken.

Zo werkt de stichting zelf ook samen met andere organisaties die hetzelfde doel nastreven of die deelnemers aanbrengen voor de zeiltochten. Verder wordt waar mogelijk samengewerkt met diverse belangenverenigingen zoals de Vereniging Ouders, Kinderen en Kanker (VOKK) en diverse ziekenhuizen in Nederland, waaronder het ErasmusMC Sophia Kinderziekenhuis Rotterdam, Emma kinderziekenhuis en Wilhelmina kinderziekenhuis. Ook worden er tochten georganiseerd in samenwerking met het Rode Kruis.

Financiën:
Stichting Sailing Kids is de enige organisatie in Nederland met meerdaagse zeiltochten voor ernstig en chronisch zieke kinderen samen met hun familie, zonder daarvoor kosten te rekenen aan de deelnemers.

Uiteraard zijn de reizen echter niet kosteloos en daarom hebben wij de hulp nodig van sponsors, donateurs, vrijwilligers en andere subsidiegevers, zoals goede doelen fondsen om de tochten te realiseren. Wij zijn dan ook altijd op zoek naar nieuwe bronnen om zo ons doel mogelijk te maken. Hierbij streeft de Stichting Sailing Kids ernaar om zo transparant mogelijk te zijn en wij geven daarom ook jaarlijks inzicht in onze financiële situatie middels onze jaarverslagen en worden gecontroleerd door het CBF.

Beloningsbeleid:

Het bestuur bestaat geheel uit vrijwilligers en werkt geheel onbezoldigd.

Algemene gegevens: Stichting Sailing Kids,
Postadres; Houting 6, 4007 NN, Tiel.

Bezoek adres; Adrianalaan 3, 3053WB, Rotterdam.

Telefoon kantoor (overdag): 06-34388308

Kantooruren: ma t/m vr. 8.30 uur- 17.00 uur.

e-mail algemene info: mail

Bank: Rabobank     IBAN: NL19RABO0133042197    BIC: RABONL2U

Kamer van Koophandel: 05083529

 

ANBI status: Ja, RSIN nr.: 817400229

CBF Erkend doel sinds 24 maart 2017.

bottom of page