top of page
VOG verklaring vrijwilligers

De stichting Sailing Kids wil al het mogelijke doen om een zo veilig mogelijke omgeving tijdens de zeilreizen voor onze (kwetsbare) deelnemers te realiseren.

Omdat het bestuur van mening is dat een VOG verklaring hieraan kan bijdragen, vragen we al onze vrijwilligers en bestuursleden om een actuele VOG verklaring te overleggen.


Sailing Kids verzorgt hierbij kostenloos de VOG aanvraag, inclusief jaarlijkse vernieuwing.

Wat is een VOG?

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving.

Justis is de instelling die (rechts) personen screent die een VOG aanvragen en geeft de VOG's af.

Een VOG kan worden afgegeven aan natuurlijke personen (mensen) en aan rechtspersonen (bedrijven/organisaties). Als iemand een VOG aanvraagt, doet Justis onderzoek naar het justitiële verleden van een natuurlijk persoon (NP) of rechtspersoon (RP). Om een baan te kunnen krijgen is het in veel gevallen nodig om een VOG te kunnen overleggen. Voor sommige branches is dit zelfs (wettelijk) verplicht.

Meer informatie over de VOG verklaring kun je vinden op de site van de overheid

bottom of page