top of page
Voorwaarden voor deelname:
Wie komt in aanmerking voor een Sailing Kids zeilweek?

Kinderen in de leeftijd van 4 t/m 18 jaar samen met hun gezin, waarbij 1 of meerdere kinderen ernstig ziek zijn of zijn geweest. Een gezin kan bestaan uit ouders, verzorgers, broertjes en/of zusjes of andere direct betrokkenen.

Jongeren in de leeftijd van 14 t/m 24 jaar, die ernstig of chronisch ziek zijn, of ziek zijn geweest. (survivors).

Speciale patiënten groepen zoals bijvoorbeeld ZEVMB en EMB deelnemers waarvoor we een leeftijdsgrens hanteren van 4 t/m 24 jaar.

Hiervoor organiseren we indien financieel mogelijk, diverse tochten per seizoen;

 • Gezinstochten: voor (lichamelijk) ernstig en chronisch zieke kinderen van 4 t/m 18 jaar, samen met hun ouders, broertjes en zusjes.

 • Jongerentochten: voor (lichamelijk) ernstig en chronisch zieke jongeren van 14 t/m 24 jaar, die als groep varen onder begeleiding, maar zonder ouders/verzorgers.

 • ZEVMB/EMB tochten: voor (Zeer Ernstige Verstandelijke en Meervoudige Beperkingen) op een rolstoel vriendelijk schip met prikkelarme ruimte en deskundige begeleiding.

 • Brusjestochten: Voor de broertjes en zusjes van ernstig of chronisch zieke kinderen. (leeftijd: 14 t/m 24 jaar)

 • Dagtochten: Voor groepen waarvoor een meerdaagse tocht niet mogelijk is en voor rolstoel gebonden kinderen.

 • Ouder weekend: Speciaal voor de ouders of verzorgers van een ernstig ziek kind, om er samen met andere ouders in een vergelijkbare situatie even uit te zijn.

 • Sponsor tocht: Een ontmoetingstocht voor sponsors, vrijwilligers en deelnemers, om elkaar te ontmoeten en te ervaren wat het is om een Sailing Kids tocht mee te maken.

 

Rolstoelen en andere overwegingen:
 • Op de meeste schepen waarop de Sailing Kids tochten worden georganiseerd, is ruimte voor een beperkt aantal (inklapbare) rolstoelen, maar helaas niet voor elektrische rolstoelen. Een sta-functie is voor de deze tochten toch wel minimaal nodig. Speciaal voor rolstoelers organiseren we dagtochten op De Zeeland, die geheel toegankelijk is voor rolstoelen.
   

 • De ervaring heeft geleerd dat de beperkte ruimte op het schip, in combinatie met een (grote) groep mensen, lastig kan zijn voor iemand met verstandelijke beperkingen, sociale- of gedragsproblemen (Autisme, ADHD, Asperger, PDD-NOS e.d.). In dergelijke gevallen wordt deelname aan een Sailing Kids tocht afgeraden. Neem in geval van twijfel altijd contact op met de organisatie of het medisch team dat de tocht begeleidt.
   

 • Sommige schepen zijn niet geschikt voor rolstoelen, maar dan wordt dat altijd bij de tocht vermeld; Er zijn drie gradaties: 1. het schip is rolstoel geschikt òf 2. er is een sta-functie vereist òf 3. schip is niet rolstoel geschikt.

Professionele begeleiding:

Op elke tocht gaan professionals mee. Er is altijd een ervaren arts en/of verpleegkundige aanwezig. Daarnaast is er een kok en koksmaat die zorgen voor de catering en gaat er altijd een activiteitenbegeleider mee. Deze teams worden samengesteld en toegesneden op de specifieke deelnemers groep per tocht.

 

 


 

bottom of page